חפש טיפול רפואי

מחלות מין והרטבת לילה

אי-פוריות היא מצב של חוסר יכולת או קושי להתרבות, כלומר חוסר יכולת או קושי להביא צאצאים לעולם. אצל בני האדם, על פי ההגדרה המקובלת, אי-פוריות תוגדר לאחר שבני הזוג קיימו יחסי מין מלאים ללא אמצעי מניעה במשך שנה בקביעות ללא התעברות. אי פוריות אינה מתייחסת למקרים שבהם ישנה התעברות אך לא מתאפשרת לידה .תקינה
באנגלית מבחינים בין אי-פוריות (אינפֶרטיליות (Infertility) מלשון “הפריה”) ובין עקרות (סטריליות (Sterility), מלשון “סטריליזציה”, או עיקור): עקרות יכולה להיגרם גם באופן מלאכותי כתוצאה משינויים כירורגיים במערכת הרבייה – חתך צינור הזרע, כריתת האשכים, השחלות או הרחם; ואילו אי-פוריות נגרמת מסיבות טבעיות בלבד